Undervisning

Følg links nedenfor og læs mere om:

Ugentlige hold

Workshops og events

Hvad kan du forvente dig af min undervisningstil?

I min undervisning har jeg især fokus på:

  • GROUNDING
  • STRESSRELEASE
  • KROPSBEVIDSTHED
  • AFSPÆNDING
  • SELVOMSORG &- KÆRLIGHED
  • PERFEKT UPERFEKTHED

Jeg tror på, at det at udføre Qigong med udgangspunkt i selvomsorg og – kærlighed, er det bedste fokus at udføre Qigong ud fra.

Det skal være en god og rar ting, der gør noget godt for dig og ikke en træls ”skal-ting”, for på den måde åbner du op for, at du får nemmere ved at mærke og høre dig selv. Du vil bedre kunne lytte til, og agere på, hvad krop og sind har brug for, fremfor at overhøre det (som du måske endda har været vant til?).

Dette vil f.eks. også hjælpe dig til bedre at kunne håndtere dine smerter, idet du får lyttet til din krops grænser.

Dermed kan der skabes mere Ro & Balance i dit liv.

Mit fokus vil du bl.a. kunne mærke på mine valgte øvelser, og i de ting jeg fortæller og siger undervejs i undervisningen.

Du vil bl.a. kunne høre ting som:

”Vi giver os tid til, at mærke øvelsen”

”Læg mærke til hvordan, det føles i din krop lige nu”

”Giv slip på det, som ikke længere tjener dig”

Og lignende.

Når jeg underviser, tager vi os tiden til at trække vejret, og vi tillader os selv, at ”være med det, som er”. Du er kommet til timen for at gøre noget godt for dig selv, og det vil der være fokus på – det her er en stund for dig.

I min undervisning kan det desuden forekomme, at der er fokus på forskellige emner, fra gang til gang. F.eks. har jeg kørt undervisningsgange hvor det primære fokus har været på fordybelse i åndedrættet – til stor glæde for deltagerne.

Mine undervisningstimer er opbygget sådan:

  • Opvarmning: Hvor vi kommer til stede i undervisningen, varmer kroppen op og vækker vores qi.
  • Fordybende øvelser: Hvor vi øger fokus på åndedrættet, koncentrationen, det parasympatiske nervesystem, og vender blikket endnu mere indad.
  • Afslutning: Hvor vi beroliger vores qi, afspænder, og afslutter undervisningen på en god måde.

Desuden er min undervisningsstil præget af min anerkendende tilgang til dig, mine mange ord om hvorfor Qigong er så fantastisk, min lune humor, min hjertelighed og mit smil 🙂

Du vil kunne mærke, at jeg har har viden og erfaring som jeg løbende udbygger og opdaterer ift. qigong, krop, sind og bevægelse. Jeg trækker desuden også på min faglige viden, og erfaring, fra mine over 8 år som socialrådgiver. Herfra har jeg stor viden om bl.a. stress, angst, depression, og lignende.

Foto: Randi Krog