Hvad er Qigong?

Hvad er qigong? Qigong er rolige, blide bevægelser, åndedræt, livsenergi og visualiseringer.

Hvad er qigong?

Mange har efterhånden en idé om hvad f.eks. mindfulness eller yoga er, men endnu kender kun de færreste i Danmark til Qigong. Det ændrer sig snart, tror jeg, for Qigong har så mange fordele, og er samtidig så rart og nemt at udføre, at de der møder Qigongen falder pladask for den.

Qigong er, forenklet fortalt, mindfulness i bevægelse. Og det er nydelsesfuld bevægelse.

Det er langsomme kinesiske helseøvelser (nogle kalder det derfor også for ”kinesisk yoga”). Det bygger på Traditionel Kinesisk Medicin, og filosofien bag Daoismen.

Du kan læse om fordelene ved Qigong her.

Vi arbejder med livsenergien (vitalitet) i Qigong

Det udtales ”Tjigång”. Kært barn har mange navne, så du vil også kunne se steder hvor det skrives ”Qi gong”, Chi Kung, eller lignende.

Selve ordet ”Qi” kan oversættes og defineres på forskellige måder, da ordet ”Qi ” på kinesisk kan beskrive flere ting. Den mest korrekte måde, når vi taler om den ”Qi” der har med kroppen og dens energi at gøre, er dog ”livsenergi” (vitalitet).

”Gong” kan også oversættes til flere ting, bl.a. ”arbejde med” eller ”optræne”.

Dermed ”arbejder” vi med ”livsenergien” i Qigong.

Hvad er qigong? Qigong har bl.a. fokus på åndedræt

Der er i Qigong vægt på 4 parametre:

I Qigong er der er vægt på 4 parametre:

  • Bevægelse
  • Åndedræt
  • Visualisering (det stille sind)
  • Livsenergien (qi).

Målet er, via disse 4 parametre, at arbejde med, og forfine, vores livsenergi. Sådan skabes mere fysisk og psykisk energi og overskud, der nærer os. Vi flytter igennem øvelserne fokus fra hovedet og tankerne, til kroppen og nærvær – og krop og sind sammenkobles derved.

Bevægelserne:

Bevægelserne er langsomme, rolige og flydende, og øvelserne er enkle. Vi har desuden fokus på kropsholdningen.

Bevægelserne er bl.a. medvirkende til at vi får løsnet op i led, afspænder og styrker musklerne.

Øvelserne laves som udgangspunkt stående, men alle øvelserne vil ved behov kunne udføres med evt. modifikationer (f.eks. siddende).

Åndedrættet:

Åndedrættet er koblet til de forskellige bevægelser, og vi har fokus på at trække vejret helt ned i maven. Dette er bl.a. med til at afstresse nervesystemet, og lade dig sanse dig selv.

Visualisering (det stille sind)

Til de forskellige øvelser er tilknyttet visualiseringer (indre billeder). Hensigten med visualiseringerne, er at holde tankerne (koncentrationen) fokuseret på disse, for herigennem at opnå ro i sindet.

Et eksempel på en sådan visualisering kan f.eks. være: ”forestil dig, at du på hver udånding giver slip på det, som ikke længere tjener dig. Og at du på hver indånding trækker ny frisk klar og energi, sollys og varme ind til hele kroppen”.

Livsenergien (qi)

Igennem udførelsen af Qigong arbejder vi på at få energien til at flyde godt og frit, så den er til mest muligt gavn for os.

Hvad er qigong? I qigong er der fokus på livsenergien.

Forskellige forgreninger af Qigong

Der er forskellige grene af Qigong, da det er en meget gammel træningsform, som har udviklet sig i adskillelige retninger. Qigong er dermed ”stammoderen” til flere lignende sportsgrene, f.eks. Tai Chi. De forskellige grene har det tilfælles, at de forener bevægelse, koncentration og vejrtrækning.

Udover at Tai Chi er noget mere kompliceret, og derfor tager længere tid at lære at udføre korrekt, så er det der især adskiller Qigong fra Tai Chi det forskellige fokus, og bevæggrunde til hvorfor man udfører øvelserne.

I Tai Chi er fokus rettet imod kampsport og selvforsvar, i Qigong er fokus rettet imod vedligeholdelse og forbedring af helbredet. Og den form for Qigong som jeg underviser i, har desuden det primære fokus på, at dette især kommer inde fra og ud.

Du vil derfor kunne se andre Qigong instruktører, som har et andet fokus, eller laver andre øvelser, end dem jeg underviser i.

Du kan læse mere om mine hold her.

Følg også gerne med på bloggen

Hvis du ønsker at vide mere om de forskellige ting beskrevet ovenfor, kan du desuden følge med på bloggen. På bloggen vil der løbende blive skrevet om forskellige emner, som jeg finder relevant ift. Qigong.

Bloggen finder du her.